Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

Azonnali belépéssel munkatársat keresünk, közalkalmazotti részmunkaidős foglalkoztatással, napi 4 órás munkaidővel
(12 – 16 óráig) tálalókonyhába, ápolt, aktív korú kolléganő vagy kolléga személyében. Bérezés bruttó 63.800 Ft.

Egészségügyi kiskönyv szükséges az alkalmazáshoz.

Érdeklődni lehet

a GAMESZ igazgatójánál a 06-20-450-4340-es telefonszámon, és

a tálalási és higiéniai ellenőrnél a 06-20-407-38-30-as telefonszámon.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ

Belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1201 Budapest, Baross utca 73-77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok, így különösen: a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzése elvégzése, a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer – és teljesítmény ellenőrzések keretében gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok teljesítése, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, értékelések és javaslatok jelentésbe foglalása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • Áht. 70 § (4) bekezdésében előírtak szerinti regisztrálás,
 • ABPE I. vizsga (belső ellenőr), ABPE II. képzésen való részvételi igazolás,
 • Mérlegképes könyvelő, vagy okleveles könyvvizsgáló képesítés,
 • A költségvetésben ellenőrzési területen szerzett, szakmai tapasztalat,
 • Minden egyéb megfelelőség esetén, pályakezdőt is szívesen foglalkoztatunk,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • az ABPE szakvizsgát igazoló okmányok
 • a pályázati feltételekben felsorolt végzettséget igazoló oklevelek másolatai
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Sebők Teréz, igazgató nyújt, a 421-1070 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Horváthné Sebők Teréz részére a sebok.terez@gesz20ker.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett követelményeknek a pályázó maradéktalanul megfelel és határidőre a pályázat beérkezett.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 3.

      ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ

Főkönyvi könyvelő, áfa analitikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1201 Budapest, Baross utca 73-77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Számlák érvényesítése, ellenőrzése. Az eredeti és módosított előirányzatok könyvelése és határozathoz való egyeztetése. Részvétel a negyedéves mérlegjelentés, havi és negyedéves költségvetési jelentés, valamint az éves beszámoló elkészítésében. Adózással kapcsolatos feladatok ellátása, adóbevallások és egyéb NAV által kért nyilvántartások elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, Pénzügyi-számviteli ügyintézői ismeretek,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Forrás.Net program ismerete
 • Államháztartási gazdálkodás területén szerzett legalább 3-5 év tapasztalat
 • Forgalmi adó bevallási gyakorlat – Legalább 3-5 szakmai tapasztalat
 • Mérlegképes könyvelői képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Sebők Teréz, igazgató vagy Letenyei Judit gazdasági vezető nyújt, a 421-1070 és a 421-1071 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Horváthné Sebők Teréz részére a sebok.terez@gesz20ker.hu E-mail címen keresztül
 • Elektronikus úton Letenyei Judit a letenyei.judit@gesz20ker.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett követelményeknek a pályázó maradéktalanul megfelel és határidőre pályázat beérkezett.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 9.