∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞       

 

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

Pénzügyi és számviteli osztályvezető

munkakör betöltésére.

 

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1201 Budapest, XX., Baross utca 73-77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztály munkájának szervezése és irányítása. A negyedéves mérlegjelentés, havi és negyedéves költségvetési jelentés, valamint az éves beszámoló elkészítésének koordinálása a GAMESZ és a működési körébe tartozó 10 intézmény vonatkozásában. Adóbevallások és egyéb NAV által kért nyilvántartások elkészítésének irányítása. Partner folyószámlák egyeztetése (hátralékos ügyek kezelése). Likviditás biztosítása (házipénztár és banki utalások esetében egyaránt). Ad hoc pénzügyi adatszolgáltatások elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 •       Felsőfokú képesítés,
 •       Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Mérlegképes könyvelői végzettség
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       ASP program ismerete,
 •       államháztartási gazdálkodás területén szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       3-5 éves forgalmi adó bevallási gyakorlat
 •       államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes szakmai önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Letenyei Judit nyújt, a 421-1071 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Letenyei Judit részére a letenyei.judit@gesz20ker.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett követelményeknek a pályázó maradéktalanul megfelel és határidőre a pályázat beérkezett

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞