FELTÖLTÉS ALATT

Tisztelt Szülők!

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 13. napján tartott ülésén, 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletével módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 31/2017. (XI.15.) önkormányzati rendeletét, illetve annak 1. számú mellékletét (továbbiakban: Rendelet). A Rendeletben megállapított intézményi térítési díj nem azonos az ellátást igénybe vevő szülő által fizetett személyi térítési díjjal. A személyi térítési díjat a Rendelet szabályai és vonatkozó törvényi szabályokkal együtt általános forgalmi adóval növelt összegben az intézményvezető állapítja meg a normatív kedvezmények figyelembevételével. A gyermekétkeztetési térítési díjakat egyhavi időtartamra előre kell megfizetni, melyre tekintettel 2020. február hónapban már a módosított Rendelet szerint megállapított, emelt összegű térítési díjat kell megfizetni.

A 2020. március 1. napjától érvényes étkezési személyi térítési díjak

(a normatív kedvezmény/mentesség hiányában)

 

Általános iskolában egyszeri étkezés esetén:

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetén:     ,- Ft/nap

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén:     ,- Ft/nap

Általános iskolában háromszori étkezés esetén:

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetén:       ,- Ft/nap

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén:      ,- Ft/nap

Budapest, 2020.

 

  Schmidtné Buda Andrea

 Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály

osztályvezetője s.k.

 

Ingyenes étkeztetéshez szülői nyilatkozat

Gazdasági ügyintézők elérhetőségei

Étkezés lerendelés

HACCP szabályzat

Étlap