K Ö Z É R D E K Ű   A D A T O K
„Adatigénylés”
Adatigénylés link
A közérdekű adatok egyedi adatigénylési eljárásra vonatkozó jogi útmutató:
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Infotv.] III. fejezet 27. § – 31. §
 
A közérdekű adatok egyedi igénylésének helyi szabályai:
  Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ belső szabályzata, a [Közzétételi Szabályzat]
  [Igénybejelentés] – Formanyomtatvány a „Közérdekű adatok” megismerésére
 
Az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek:
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Infotv.] 31. §.
 
A GAMESZ erre kijelölt munkatársának elérhetőségei:
[Elérhetőségek]
  Név: Horváthné Sebők Teréz
  Munkakör: Igazgató
  Telefon: + 36 1 421 1070
  Fax: + 36 1 421 1078
  E-mail: sebok.terez@gesz20ker.hu
  Személyesen: ügyfélfogadás alatt
  helye: 1201. Budapest XX. kerület Baross utca 73-77.
  ideje: Hétfő: 1300 – 1500
    Szerda: 1300 – 1500
    Hétfő 1000 – 1200