1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Az álláshely pályázat tartalmazza:
• A pályázatot hirdető intézmény nevét, adatait
• A meghirdetett jogviszony időtartamát
• Foglalkoztatás jellegét
• A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat
• A Pályázat feltételeit
• A munkakör betölthetőségének időpontját
• A pályázat benyújtásának határidejét, módját
• A pályázat elbírálásának határidejét