1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása.
Szakágazat száma                               Szakágazat megnevezése
1. 841117                                               Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A költségvetési szerv a saját, valamint a gazdálkodási körébe tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények (óvodák), szociális-, egészségügyi- közművelődési- és kulturális intézmények tekintetében ellátja a gazdálkodási (előirányzatok módosítása, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása), könyvvezetési, számlakezelési, adatszolgáltatási, beszámolási, ellenőrzési feladatokat, a Képviselő-testület által jóváhagyott, a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét szabályozó külön megállapodásban foglaltak szerint. A költségvetési szerv ellátja a használatában lévő vagyon használatával és védelmével összefüggő feladatokat. Gondoskodik a konyhaként megjelölt telephelyein a Gyvt.-ben meghatározott gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám                                   kormányzati funkció megnevezése
1. 013350                                                                Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2. 013360                                                               Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
3. 041231                                                                Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
4. 041233                                                               Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
5. 081071                                                                Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
6. 096015                                                               Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
7. 096025                                                               Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

  1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Szervezeti és Működési Szabályzat

  1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Szervezeti és Működési Szabályzat

  1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A 2022. július 1. napjától érvényes étkezési személyi térítési díjak

(a normatív kedvezmény/mentesség hiányában)

 

Általános iskolában egyszeri étkezés esetén:

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetén: 542,- Ft/nap 

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén:  596,- Ft/nap 

Általános iskolában háromszori étkezés esetén:

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetén: 784 ,- Ft/nap

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén:  861,- Ft/nap

Általános iskolában egyszeri  DIÉTÁS étkezés esetén:

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetén: 542.– Ft/nap

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén:   596,- Ft/nap

Általános iskolában háromszori DIÉTÁS étkezés esetén:

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetén: 784,-Ft/nap

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén: 861,-Ft/nap

 

Budapest, 2022.

 

Szabados Ákos s.k.                                                                    dr. Demjanovich Orsolya s.k.

polgármester                                                                                            jegyző

 

Az átutalással történő befizetés :

Raiffeisen Bank 12001008-01510879-00100008

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára az étkezést meg kell rendelni az

elektronikus levél formájában.

Az étkezés megrendelhető:

Szécsényi Klára

0630-563-9181

Hajós iskola – hajosgazdasagi@gmail.com

Ady iskola – adygazdasagi@gmail.com

 

Katonáné Bihari Cecília

0630-674-0981

Gyulai iskola – gyulaigazdasagi@gmail.com

Lázár iskola – lazargazdasagi@gmail.com

 

Étkezés lemondás:

ebedlemondas.iskola@gmail.com

 

421-1074 gazdasági ügyintézők

Szünidei étkezés:

Iskolai ügyeletben lévő gyermekeknek, amennyiben megrendelésre kerül biztosítjuk az étkeztetést.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében, amennyiben megrendelésre kerül étkeztetés, úgy az ebédet tudjuk biztosítani. Az ebéd dobozos, elvihető formában kerül megrendelésre, mely a gyermek iskolájában vehető át 10:30-12-ig.

Iskolai étkeztetés