Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ (továbbiakban: GAMESZ) üdvözli Önt a „Közérdekű adatok” oldalakon!


A „Közérdekű adatok” oldalak létrehozásának célja, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyéb kötelező közzétételt előíró jogszabályban foglaltak maradéktalan végrehajtása.

A törvényben meghatározott közfeladatot ellátó szerveknek a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatoknak a törvényben meghatározott körét, közzétételi listában elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen közzé kell tenni. Így a látogatók ezeken az oldalakon tájékoztatást kapnak a GAMESZ szervezetét, működését, feladat-és hatáskörét, gazdálkodását stb. érintő információkról.
Természetesen az oldalról letölthető közérdekű információk mellett továbbra is lehetőség van szóban, írásban vagy elektronikus úton közérdekű adatokat igényelni.

Tájékoztató az „Adatigénylés” oldal tartalmáról:

Az „Adatigénylés” oldalon a Látogatók közérthető formában tájékoztatást kapnak a közérdekű adatok egyedi adatigénylési eljárásra vonatkozó jogi útmutatóról, a közérdekű adatok egyedi igénylésének helyi szabályairól, az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről, továbbá a GAMESZ erre kijelölt munkatársának elérhetőségeiről.

Tájékoztató az „Általános Közzétételi Lista” oldal tartalmáról:

A „Tevékenységre vonatkozó adatok” címszó alatt a Látogatók széleskörű információkat kaphatnak a GAMESZ feladat-és hatáskörét meghatározó alapvető jogszabályokról.

A „Gazdálkodási adatok” címszó alatt a Látogatók információkat kaphatnak az GAMESZ működésének törvényességéről, a különböző ellenőrzésekről, megismerhetnek különböző statisztikákat, a GAMESZ évenkénti költségvetését és éves költségvetési beszámolóit.

Tájékoztató az „Egyedi közzétételi lista/ Üvegzseb” oldal tartalmáról:

Az „Egyedi közzétételi lista/ Üvegzseb” oldalon a Látogatók megismerhetik az Önkormányzat jogszabályi előírásain felül, a Képviselő-testület által, önálló határozatban (határozatokban) meghatározott adatokat, így különösen:

  1. a nettó 200. 000,- Ft értékhatárt meghaladó kiadásokra vonatkozó szerződéseit,
  2. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetőinek és helyetteseiknek illetményét,

 

Tájékoztató a „Közadatkereső rendszerre” mutató hivatkozásról:

Magyarország Alaptörvénye (VI. cikk) szerint mindenkinek joga van a közérdekű adatokat megismerni és azokat terjeszteni. Ezen alapvető jog érvényesülését elősegítendő, az Országgyűlés elfogadta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

A törvény szerint az elektronikus közzétételt az adatok internetes honlapon való hozzáférhetővé tételével kell teljesíteni, úgy, hogy a hozzáférés legyen ingyenes és anonim módon igénybe vehető. Ezen túlmenően a törvény az állampolgárok tájékoztatását további segítése végett előírja, hogy az informatikáért felelős miniszter egységes közadatkeresőt működtet. Ennek révén az állampolgár egységes felületen közvetlenül hozzáférhet bármely közzétételre kötelezett szerv közzétett adataihoz, ám emiatt az egyes szerveknél nem csak a közzétett adatokat kell elkészíteni, hanem létre kell hozni olyan leíró adatokat (metaadatokat) is, amelyeket begyűjtve a közadatkereső el tudja dönteni, hogy az állampolgár által keresett közzétett adatok milyen megjelenítési egységekben érhetőek el.