1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető